Zloženie:

Domov / Stránky / Zloženie:

MINERÁLNA VODA BRUSNIANKA.

Je výnimočným spojením zdraviu prospešných prvkov. Brusnianka je stredne mineralizovaná prírodná liečivá voda. Chemické zloženie ju zaraďuje medzi síranovo-hydrogénuhličitanové, vápenato-horečnato-sodné vody so zvýšeným obsahom fluoridového iónu. Brusnianka je charakterizovaná ako slabo kyslá, studená, hypotonická, nie neutrálna voda.CHEMICKÉ ZLOŽENIE.

 • KATIÓNY mg/l
 • Lítium Li+
 • Sodík Na+
 • Draslík K+
 • Amónium NH4+
 • Horčík Mg2+
 • Vápnik Ca2+
 • Stroncium Sr2+
 • Železo Fe2+
 • Mangán Mn2+
 • Bárium Ba2+
 • Hliník Al3+
 • ANIÓNY mg/l
 • Floridy F- 1,19
 • Chloridy Cl- 38,16
 • Bromidy Br- <0.2
 • Jodidy l- 0.013
 • Dusitany NO3- <0,05
 • Hydrogénuhličitan HCO3- 755,43
 • Fosforečnany HPO42- <0,03
 • Sírany SO42- 605,4
 • Celková mineral. 1926
 • Voľný CO2 CO2 888

Stiahnuť