Prameň

Domov / Stránky / Prameň

HISTÓRIA PRAMEŇA.

Prvé kúpeľné budovy v Brusne boli postavené v roku 1829. Vystriedalo sa v nich niekoľko majiteľov a po r. 1947 sa stali rehabilitačným strediskom Železiarní v Podbrezovej. V osemdesiatych rokoch sa realizoval hydrogeologický prieskum, pri ktorom boli objavené nové minerálne pramene. V súčasnosti sa pre terapiu i pre plnenie využívajú najmä žriedla Ľudovít, Pavla a Ondrej.

  • SLOVENSKÉ RUDOHORIE.

  • Svojou rozlohou je najväčším pohorím Slovenska, krajinnou oblasťou subprovincie vnútorných Západných Karpát. Slovenské rudohorie je oblasť v strede Slovenska, ktorá má pozdĺžny tvar smerom od západu k východu. Na severnej strane hraničí s Nízkymi Tatrami, Slovenským rajom, Hornádskou kotlinou a Šarišskou vrchovinou. Na východe susedí s Košickou kotlinou, na juhu so Slovenským krasom a Juhoslovenskou kotlinou a na západe so Zvolenskou kotlinou a Veporskými vrchmi. Slovenské rudohorie má veľmi rozmanitý reliéf. Je tvorené súborom pohorí, vrchovín, kotlín i rovinatých plôch.
  • ZDROJ.

  • Prírodná liečivá voda Brusnianka pramení v horskom údolí Slovenského rudohoria v areáli Kúpeľov Brusno, jej zdrojom je prírodný liečivý prameň Ondrej.